Γιατί δεν πρέπει να θεωρείται η ασφάλιση του σπιτιού πολυτέλεια.